Menu

Algemene voorwaarden

ALV en huisregels

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH).

Deze zijn te vinden op de website van Koninklijke Horeca Nederland. 

De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.

 Onderstaand hebben wij een aantal van onze voorwaarden en huisregels uitgelicht:

1. De huurder is verplicht Buitenplaats Sonsbeek te informeren over de aard, omvang en inhoud van de activiteit.
2. Het overeengekomen aantal gasten kan tot uiterlijk 7 dagen voor reserveerdatum gewijzigd worden met een maximum van 20 % naar beneden. Voor een verhoging van het aantal gasten is geen percentage vastgesteld. Indien dit niet tijdig aan ons gemeld is, zullen wij minimaal het door ons in de kostencalculatie genoemde aantal in rekening brengen.
3. Dranken worden altijd op basis van nacalculatie berekend tenzij vooraf anders is afgesproken.
4. Indien huurder zelf aankleding of decoratie voor het evenement verzorgt, dienen alle verplichtingen ten aanzien van brandveiligheid in acht te worden genomen. Indien dit niet het geval is behoudt Buitenplaats Sonsbeek zich het recht om deze aankleding of decoratie te verwijderen of de activiteit af te gelasten.
5. De huurder zal direct na de reservering de zaal in ordelijke staat achterlaten mits anders is besproken (zulks ter beoordeling van Buitenplaats Sonsbeek).
6. Indien huurder, zijn medewerkers of bezoekers van het door huurder georganiseerde evenement buiten normaal gebruik aanwijsbare schade en/of vernielingen aanbrengen aan goederen binnen de locatie, is huurder aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende kosten.
7. Het gebruik van confetti, serpentines en rijst zijn niet toegestaan. Sterretjes en bellenblaas zijn alleen buiten toegestaan. Vuurwerk is te allen tijde niet toegestaan.
8. Autorijden is niet toegestaan in Park Sonsbeek. Buitenplaats Sonsbeek kan gasten toestemming verlenen om met een gemotoriseerd voertuig het park te betreden voor het laden/lossen van goederen en/of het afzetten van mindervalide personen. Bruidsauto’s mogen op vertoon van een vergunning uitgegeven door Gemeente Arnhem parkeren voor Buitenplaats Sonsbeek.
9. Iedere bijeenkomst bij Buitenplaats Sonsbeek heeft een vooraf besproken begin- en eindtijd. Loopt uw bijeenkomst uit, of wijzigen de oorspronkelijke tijden en is uw bijeenkomst langer dan gepland, dan is Buitenplaats Sonsbeek genoodzaakt om € 35,00 inclusief 21% btw per uur, per ingezette medewerker in rekening te brengen.
10. Aanbetaling:
Voor reserveringen bij Buitenplaats Sonsbeek moet een aanbetaling worden gedaan. Het percentage van de aanbetaling verschilt per type reservering. Onderstaand een 3-tal gespecificeerd.
A. HUWELIJK – Aanbetaling met betrekking tot een huwelijksdag: we vragen een eerste aanbetaling te doen van 10% van het offertebedrag; deze moet binnen twee weken na bevestiging te worden voldaan. Via de digitale planner kan de eerste aanbetaling worden voldaan. Een maand voorafgaand aan de reservering moet 80% van het laatste offertebedrag worden overgemaakt. Na het huwelijk volgt de eindfactuur waarop de twee aanbetalingen verrekend zijn. Het aan te betalen bedrag is het minimale bedrag dat in rekening gebracht wordt. Indien de uiteindelijke rekening lager uit blijkt te vallen dan het aanbetaalde bedrag van 80%, vindt er in verband met kostendekking geen terugbetaling plaats.
B. STUDENTENGALA – Aanbetaling met betrekking tot een studentengala: we vragen een eerste aanbetaling te doen van 5% van het offertebedrag; deze moet binnen twee weken na bevestiging te worden voldaan. Via de digitale planner kan de eerste aanbetaling worden voldaan. Twee weken voorafgaand aan de reservering moet 95% van het laatste offertebedrag (+ de borg) worden overgemaakt. Na de reservering volgt de eindfactuur waarop de twee aanbetalingen verrekend zijn.
C. HIGH-TEA – Aanbetaling met betrekking tot een high tea: direct bij reservering moet 100% worden aanbetaald. Met het voldoen van deze betaling zal de reservering als definitief worden beschouwd.
11. Annuleringen:
A. Wanneer vanwege overheidsmaatregelen (CORONA) de reservering geen doorgang kan vinden (bijvoorbeeld een lockdown), wordt er gezamenlijk gezocht naar een nieuwe datum binnen 365 dagen. Wanneer er geen nieuwe datum gevonden kan worden omdat bijvoorbeeld de bijeenkomst geen doorgang meer vindt, zal er €250,- in rekening worden gebracht voor de reeds gemaakte kosten (tenzij het offertebedrag onder de €750,- inclusief btw is.).
B. Bedragen die het horecabedrijf met het oog op de geannuleerde horecaovereenkomst ten tijde van de annulering reeds aan derden verschuldigd is geworden dienen door de klant te allen tijde volledig aan het horecabedrijf te worden vergoed, mits het horecabedrijf niet onredelijk gehandeld heeft door de betreffende verplichtingen aan te gaan.
C. Bij annulering meer dan 6 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 5% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
D. Bij annulering meer dan 3 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 10% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
E. Bij annulering meer dan 2 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 15% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
F. Bij annulering meer dan 1 maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 35% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
G. Bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 60% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
H. Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 85% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
I. Bij annulering 7 dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
J. In geval van no-show zal de klant in alle gevallen verplicht zijn de reserveringswaarde te betalen.

Alle genoemde prijzen zijn gecalculeerd voor dit jaar. Het is niet onze intentie, maar het kan zijn dat we i.v.m. onverwachte prijsstijgingen algemeen geldende prijsverhogingen moeten doorvoeren gedurende het jaar en/of per 01 januari van het nieuwe jaar.

STADSVILLA SONSBEEK & KETELHUIS SONSBEEK | TELLEGENLAAN 3 & 4
6814 BT ARNHEM
026 – 446 52 00 | INFO@STADSVILLASONSBEEK